Garantie en defecten

Beschadigd artikel
Heeft u een artikel ontvangen wat beschadigd is of niet goed werkt? Of gaat het product binnen de garantietermijn kapot? Neem dan contact op met de klantenservice. 
Probeer dit zo snel mogelijk te melden zodat er een passende oplossing kan worden aangeboden. Maak ook duidelijke foto’s van de verpakking van de zending zoals 
deze werd afgeleverd. 

Schade melden
Wanneer u een schademelding maakt, verzoeken wij u om de volgende gegevens te melden:
-  Bestelnummer en de aanschafdatum van het artikel.
-  Omschrijving van de schade en de gebeurtenissen waarbij de schade is ontstaan.
-  Foto’s en/of video’s waarop de schade duidelijk zichtbaar is.

Na ontvangst van de schademelding zal de klantenservice het bekijken en zo snel mogelijk contact met u opnemen over de afhandeling ervan. Dit kan in de vorm van herstel 
of vervanging van het artikel.

Garantietermijn
Wij zijn een bedrijf wat garant staat voor deugdelijke producten, welke van hoge kwaliteit zijn. AStepAhead leeft de conformiteitseis uit de Nederlandse wet na. Dat wil zeggen 
dat u mag verwachten dat een door ons geleverd artikel voldoet aan de redelijkerwijs gewekte verwachtingen. Als dit niet het geval is of wanneer een artikel defect raakt, zal 
AStepAhead zijn uiterste best doen om dit op te lossen. Wij bieden 1 jaar garantie aan op alle artikelen van AStepAhead.